جرم و کودک

مأخذشناسی

1

«کودک» در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل

حداقل در فرهنگ ما، سخن گفتن از «کودک»، تداعی‌کننده افرادی با سن تقریبی 3 تا 7 سال است؛ اما شکل‌گیری این مفهوم برخاسته از آن چارچوبی است که ساخت مفاهیم و تعیین قلمرو آن‌ها را در حوزه زندگی روزمره را موجه می‌سازد.

مشاهده مطلب
2

تاثیر رسانه بر کودکان

در این مطلب نمایه مقالات«جرم و کودک» با رویکرد تاثیر رسانه بر کودکان و نوجوانان ارائه شده است.

مشاهده مطلب
3

نقش خانواده و محیط در بزهکاری

در این مطلب نمایه مقالات«جرم و کودک» با رویکرد نقش خانواده و محیط در بزهکاری کودکان ارائه می شود.

مشاهده مطلب
4

عوامل و اثرات بزهکاری کودکان

در این مطلب نمایه مقالات«جرم وکودک» با رویکرد عوامل و اثرات بزهکاری کودکان ارائه می گردد.

مشاهده مطلب
5

جرائم و مجازات اطفال

در این مطلب نمایه مقالات«جرم و کودک» با رویکرد جرائم و مجازات کودکان ارائه می شود.

مشاهده مطلب
6

مسئولیت کیفری اطفال

در این مطلب نمایه مقالات«جرم و کودک» با رویکرد مسئولیت کیفری اطفال ارائه شده است.

مشاهده مطلب
7

بررسی های تطبیقی حقوق کودکان

در این مطلب نمایه مقالات«جرم و کودک» با رویکرد بررسی های تطبیقی حقوق کودکان ارائه می گردد.

مشاهده مطلب
8

متفرقه

در این مطلب نمایه مقالات«جرم و کودک» ارائه می گردد.

مشاهده مطلب

جرائم و مجازات کودکان

1

در مجازات، معیار، بلوغ جسمی و سن تکلیف نیست

حجة ‌الاسلام دکتر سید محمدعلی ایازی، اگرچه بیشتر به‌عنوان قرآن‌پژوه شهره است، اما تحقیقات او در اصول و فقه، کمتر از پژوهش‌های قرآنی‌اش نیست. ایشان همچنین به جهت مقاله‌ای که در رابطه با «ارتداد» نگاشته است، یکی از بهترین افرادی است که می‌تواند در رابطه با مجازات کودکان زیر 18 سال، اظهارنظر کند.

مشاهده مطلب
2

بلوغ در مذاهب اسلامی

انسان در مسیر رشد خود، با پدیده‌ای بسیار اعجاب‌انگیز روبرو می‌شود که باعث به وجود آمدن تغییرات جسمی، روانی و رفتاری بسیاری در انسان می‌شود. البته بلوغ فقط یک پدیده زیستی صرف نیست و در ادیان الهی، به‌خصوص اسلام از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مشاهده مطلب
3

تنها اثر مجازات کودکان زیر 18 سال، افزایش بزهکاری است

دکتر مجید شایگان فر، استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد و متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی است. با او تعزیر کودکان نابالغ از منظر فقه و حقوق را به بحث گذاشتیم. به باور وی، عناوینی مثل رشد در حقوق مدنی مبهم است و باید در مورد اجرای حدود و تعزیرات بر کودکان دقت کرد تا بزهکار تربیت نکرده باشیم.

مشاهده مطلب
4

«کودک» خواندن فرد 18 ساله، بازی با الفاظ است

ازنظر نهادهای حقوق بشری، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند، اما در فقه اسلامی، ملاک خروج از کودکی، بلوغ جسمی است. این موضوع را با آیۀ‌الله محمد قائینی که چند سالی است به تدریس مباحث حدود و دیات در مرکز فقهی ائمه اطهار قم مشغول هستند در میان گذاشتیم.

مشاهده مطلب
5

در حقوق غربی، کودکان 6 ساله هم مسؤولیت کیفری دارند

دکتر حسام قپانچی، دارای دکترای حقوق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. تلاش‌های علمی و نوشتن چندین مقاله و سال‌ها تدریس فقه و حقوق، او را به یکی از بهترین افرادی بدل کرده که می‌تواند در مورد تعزیر کودکان بالغ، از منظر فقه و حقوق سخن بگوید.

مشاهده مطلب
6

ارتداد فکری، مستوجب مجازات حد نیست

مجازات مرتد، ازجمله احکامی است که در چند سال اخیر، مورد هجوم و نقد جوامع روشنفکری قرار گرفته است. درباره مجازات کودکان مرتدی که به‌صرف انتخاب دینی برخلاف دین پدر و مادرشان، مستحق اعدام می‌شوند، با آیۀالله گرامی، استاد با سابقه حوزه علمیه قم، به بحث نشستیم.

مشاهده مطلب
7

تفاوت‌های حکمی بلوغ و رشد در فقه اسلامی

در رابطه با دو عنوان بلوغ و رشد مباحث بسیاری مطرح است که در اینجا مجال پرداختن به آن‌ها نیست، امّا دو نکته ارتباط مستقیم با موضوع این بحث دارد: نخست اینکه بلوغ چیست و آیا مقصود از آن خصوص رسیدن به مرحله خاصی از رشد جنسی است یا ملاک و معیار دیگری وجود دارد؟ دوم اینکه چه آثاری بر آن مترتب گردیده است؟

مشاهده مطلب

جرائم علیه کودکان

1

نفوذ اذن ولی طفل در ازدواج، مشروط به رعایت مصلحت است

حجةالاسلام قدرت الله انصاری، پژوهشگر ارشد مرکز فقهی ائمه اطهار و از اساتید حوزه علمیه قم است. با او که چند سالی است مدیریت پروژه موسوعه فقهی «احکام الطفل و ادلّتها» را به عهده داشته در رابطه با حکم ارتباط جنسی با کودک بدون رضایت او و با اذن ولی گفتگو کردیم.

مشاهده مطلب
2

نصوص تجویز تنبیه کودکان، فرازمانی نیستند

حجةالاسلام علی شفیعی، مدیر گروه فقه دفتر تبلیغات مشهد، علاوه بر مسؤولیت حقوقی، به لحاظ شخصی نیز از دغدغه‌مندان حوزه حقوق کودکان به شمار می‌رود. این کارشناس فقه تربیت، در یادداشت شفاهی زیر، به بررسی امکان فقهی تنبیه کودکان و محدوده جواز آن پرداخته است.

مشاهده مطلب
3

غیر از پدر، هیچ‌کس حق تنبیه کودک را ندارد

آیۀ ‌الله فاضل مالکی، از شاگردان آیۀ ‌الله سید محمدباقر صدر و از مبارزان قدیمی انتفاضه در عراق و انقلاب اسلامی در ایران است. وی پس از مراجعت اجباری از عراق، در درس آیات عظام تبریزی و وحید خراسانی شرکت نمود و پس‌ از آن، خود کرسی تدریس سطوح عالی و خارج را بنا نهاد. او تحقیقات مفصلی نیز در حوزه فقه کو ...

مشاهده مطلب
4

... یک مسلمان هست، آن هم ارمنی است!

گزاره «اختصاص تکالیف به بالغین» امّا باعث این خلط در میان متدینین شده که حکم اذیت کردن کودکان نیز به جهت عدم بلوغ آن‌ها، از دایره ادلّه حرمت خارج است. این گمانه موجب شده تا بسیاری از رفتارهایی که با بالغین انجام نمی‌دهیم را نسبت به کودکان روا بدانیم.

مشاهده مطلب